OLEJOMALBA / OIL PAINTING

V případě dotazu, zájmu o některý obraz, nebo jen nezávaznému zjištění ceny, mne, prosím, kontaktuje na: luboshv@centrum.cz
In case of an internest of a certain picture or for a tentative getting a price of it, please contact me: luboshv@centrum.cz

Kontakt

Lubosh Valenta

Praha - Libeň

CGTrader Digital Art Competition

Novinky / News:

 
Je mi ctí být součástí nového projektu skvělého violoncellisty petra Nouzovského za doprovodu Gérarda Wyssea, hrající skladby Bohuslava Martinů, se svými obrazy na obalu jeho nového CD. :-)
*****
I am honored to be part of a new project by great cellist Petr Nouzovsky accompanied by Gérard Wysse, playing Bohuslav Martinů's compositions, with my paintings on the cover of his new CD.
 
 
 

2019

 

Mysterious
Oil on canvas, 2019

Možná se jen styděla. Tvář si skryla pod padající vlnky svých hustých vlasů, pravá ruka jakoby potvrzovala ten pocit "radějí nebýt" Skrýt, co může být skryto, odhlait černobílou krásu jen tam, kde odhalena musí být. A proč ne... je přece záhadná.
---------------------------------------
Maybe she was just ashamed. Her face hid under the falling ripples of her thick hair, the right hand seemed to confirm that "not to be" feeling. Hide what can be hidden, reveal black-and-white beauty only where it has to be revealed. And why not ... she's mysterious.