OLEJOMALBA / OIL PAINTING

V případě dotazu, zájmu o některý obraz, nebo jen nezávaznému zjištění ceny, mne, prosím, kontaktuje na: luboshv@centrum.cz
In case of an internest of a certain picture or for a tentative getting a price of it, please contact me: luboshv@centrum.cz

Kontakt

Lubosh Valenta

Praha - Libeň

CGTrader Digital Art Competition

Novinky / News:

 
Stahujte zdarma mé olejomalby na pozadí pro vaše smartphony zde
Download wallpapers of my paintings for your smartphones for free here
-----------------------------------------------------------
Je mi ctí být součástí nového projektu skvělého violoncellisty petra Nouzovského za doprovodu Gérarda Wyssea, hrající skladby Bohuslava Martinů, se svými obrazy na obalu jeho nového CD. :-)
*****
I am honored to be part of a new project by great cellist Petr Nouzovsky accompanied by Gérard Wysse, playing Bohuslav Martinů's compositions, with my paintings on the cover of his new CD.
 
 
 

2019

 

Forgotten
Oil on canvas, 2019

Běžel lesem, po mechu a jehličí plném života. Běžel kamenitou cestou posetou listím a také potemnělou krajinou. Nad hlavou mraky otloukající zemi, zformované do chladivých kapek. Na sobě svetr a na nohou pevné, vyšlapané boty, které mu poskytly tolik bezpečí na pichlavém povrchu. Hledal kýžené teplo naší nejbližší hvězdy. A pak ... louka plná květů. Konečně v cíli. Ptáci na obloze kličkují mezi paprsky a loví zbloudilý hmyz. Svalil se znaven na zem. Strhl ze sebe mokrý svetr, vyzul svírající boty. Chvíli jen zhluboka dýchal vnímajíce volnost, vzduch i teplo. Každý kousek jeho těla si lebedil klidem. Vyskočil a znovu se rozeběhl po rozkvetlé stráni a zmizel tam dole, někde u modravé řeky. Ale ty boty ... na ty teď zapomněl. Už jen zvědaví motýli mají o ně zájem... Těm botám je to líto, ale možná je jim tak líp...
---------------------------------------
He ran through the forest, moss and needles full of life. He ran on a rocky road dotted with leaves and a darkened landscape. Above his head clouds hammering to the ground, formed into cool drops. He was wearing a sweater, and solid, beaten boots on his feet, which gave him so much safety on a prickly surface. He was looking for the warmth of our closest star. And here, a meadow full of flowers. He get finally his destination. Birds in the sky zigzagging between rays and hunting stray insects. He rolled to the ground. He pulled off his wet sweater, took off his gripping boots. For a moment he breathed deeply, sensing freedom, beauty and warmth. Every part of his body trembled with the excitement of happiness. He jumped up and ran again up the blooming hillside, disappearing down there, somewhere by the bluish river. But those shoes ... he forgot them now. Only curious butterflies are interested in them ... They're sorry, but maybe they are so much better like this...