Jak získat obraz na objednávku / How to obtain a custom painting

Obraz na objednávku / Custom painting (English version below):

1.       Na e-mail luboshv@centrum.cz mi, prosím, napište nezávaznou poptávku - svou představu a dále:

a.       rozměr a barvu

b.      další detaily, které chcete na přání

c.       Datum a místo dodání

2.       Domluvíme podrobnosti, termín a způsob dodání a stanovím konečnou cenu včetně dopravy – v této chvíli je ještě poptávka nezávazná a můžete od ní odstoupit

3.       Obdržíte mailem tužkou naskicovaný obrázek ke schválení budoucího obrazu

4.       Zašlete na účet zálohu 1/3 dohodnuté ceny (popřípadě celou částku u menších – dle dohody)

5.       Vytvořím obraz a zašlu Vám jeho konečnou podobu v elektronické podobě mailem k odsouhlasení

6.       Doplatíte zbytek dohodnuté ceny a obraz zašlu (možno také doplatit při osobním předání v Praze nebo na dobírku poštou)

Celý proces trvá podle rychlosti dohody cca týden, ale počítejte, prosím s tím, že obraz musí přibližně 2-4 týdny schnout. Pokud se tedy jedná o dárek, objednávejte s dostatečným předstihem, prosím. 

------------------------------------------------------

Custom painting

   1. Please write me a non-binding request to email luboshv@centrum.cz - your idea and further:

a.       a size and a color

b.      another details you want on request

c.      a date and a place of the delivery

2. We will discuss the details, the deadline and the way of delivery and we will determine the final price including a transport - at this moment the demand is non-binding and you can cancel it

3. You will receive a scanned image of the future artwork for approval by email

4. Deposit 1/3 of the agreed price on your account (or the whole amount for smaller ones - depends on the agreement) Paypall is the best way how to pay

5.  I will create the image and send it to you in electronic form by e-mail for your approval

6. You will pay for the rest of the agreed price and I will send the image

The whole process can takes about a week depending on the speed of the deal, but please note that the image needs to dry for about 2-4 weeks. If this is a gift, please order in advance.

 

 

Několik příkladů obrazů na zakázku / Several examples of custom paintings